മിസ്റ്റ്

മിസ്റ്റ് മിസ്റ്റ്മി ല്ലർ സഹോദരന്മാരായ റോബിൻ, റാൻഡ് എന്നിവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു ഗ്രാഫിക് സാഹസിക പസിൽ ഓൺലൈൻ ഗെയിമാണ് മിസ്റ്റ്. ബ്രയേർ‌ബണ്ട് വഴി പോസ്റ്റുചെയ്‌ത സിയാൻ,

Read more

ലംഘനത്തിലേക്ക്

ലംഘനത്തിലേക്ക് ലംഘനത്തിലേക്ക്ഇ ൻഡി സ്റ്റുഡിയോ സബ്സെറ്റ് വീഡിയോ ഗെയിമുകൾ വഴി ജസ്റ്റിൻ മാ, മാത്യൂ ഡേവിസ് എന്നിവരുമൊത്ത് ആവിഷ്കരിച്ച് പോസ്റ്റുചെയ്ത ഒരു ടേൺ അധിഷ്ഠിത തന്ത്രമാണ് ഓൺ‌ലൈൻ

Read more

ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ (1995 വീഡിയോ ഗെയിം)

ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ (1995 വീഡിയോ ഗെയിം) ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ (1995 വീഡിയോ ഗെയിം) ലൂക്കാസാർട്ടുകൾ വഴി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ടൈം സ്കാഫർ ഉപയോഗിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു ഇമേജ്

Read more

ഇന്ന് രാത്രി അല്ല (വീഡിയോ ഗെയിം)

ഇന്ന് രാത്രി അല്ല (വീഡിയോ ഗെയിം) ഇന്ന് രാത്രി അല്ല (വീഡിയോ ഗെയിം) ഓഗസ്റ്റ് 2018 ൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോകൾക്കായി പുറത്തിറക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റുഡിയോ പാനിക്ബാർൺ വഴി

Read more

പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ മരിച്ചു

പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ മരിച്ചു പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ മരിച്ചു 4 ലും എക്സ്ബോക്സ് വണ്ണിലും 2017 ജൂണിൽ പുറത്തിറങ്ങി,2019 സെപ്റ്റംബർ 24 ന് നിന്റെൻഡോ ടേണിൽ സമാരംഭിച്ചു, കൂടാതെ

Read more

സ്റ്റാർ വാർസ് ജെഡി: വീണുപോയ ഓർഡർ

സ്റ്റാർ വാർസ് ജെഡി: വീണുപോയ ഓർഡർ സ്റ്റാർ വാർസ് ജെഡി: വീണുപോയ ഓർഡർ ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ മുന്നേറുകയും ഡിജിറ്റൽ ആർട്സ് വഴി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചലന-യാത്ര ഗെയിമാണ്

Read more